Stavební připravenost

Domácí sauna

  • Podklad sauny

Ideální nášlapnou vrstvou je protiskluzová keramická dlažba. Dlažba bude při realizaci opatřena vyjímatelným, protiskluzovým, dřevěným roštem, který umožní snadnou údržbu. Podklad může být rovný nebo se spádem směrem ke dveřím. Pokud je Váš prostor rovný založíme saunu přímo na stávajícím podkladu. V případě spádu je nutno prostor nejdříve vyrovnat vybudováním vodorovného soklu, výšky 50- 100 mm, po obvodu sauny. Sokl zamezí vzlínání vlhkosti do konstrukce sauny a zajistí jednodušší údržbu.

  • Cirkulace vzduchu

Z důvodu správné cirkulace čerstvého vzduchu musí každá sauna obsahovat  2 ventilační průduchy. První tzv. přisávací pod saunovým topidlem. Druhý, odvětrávací umístěný na stropě úhlopříčně od otvoru přisávacího. V případě, že je prostor pro budoucí saunu obestavěn stěnami ze všech stran, budou před samotnou realizací vytvořeny prostupy stěnami, každý o průměru 100 mm. V případě sauny neobestavěné, nebo obestavěné jen částečně, jsou průduchy součástí stěny dodané sauny.

  • Elektroinstalace

Přívodní kabel o délce 5 m musí být vyveden za prostorem budoucí sauny, ve výšce  2,3 m nad úrovní podlahy. Přívodní kabel musí být osazen odpovídajícím proudovým chráničem a jističem viz tabulka níže. Před samotnou realizací zkontrolujeme zda je vše správně připraveno a odpovídá normám.

Objem sauny (m3) Příkon kamen (W) Napětí (V) Průřez vodiče (mm2) Jištění Proudový chránič
3-4 3kW 230V 3×2,5 1x16A 30mA
5-7 6kW 380V 5×2,5 3x16A 30mA
8-11 9kW 380V 5×2,5/4 3x20A 30mA
12-15 12kW 380V 5×4 3x25A 30mA

 


Venkovní sauna

  • Podklad sauny

  1. Ideálním podkladem, který usnadní a urychlí montáž sauny je tepelně izolovaná základová deska se základy sahajícími do nezámrzné hloubky min 80 cm . Deska musí být opatřena obvodovým soklem o výšce 5-10 cm. Sokl bude sloužit jako základ pro osazení sauny . Samotná základová deska by měla sahat rovněž 5-10 cm nad okolní terén
  2. Alternativním řešením je založení sauny na betonových patkách, sahajících do nezámrzné hloubky. Toto řešení umožňuje kompletní prefabrikaci sauny a její osazení jeřábem.
  3. Třetí variantou je založení sauny na zemních vrutech, které velmi urychlují proces budování základů. Zároveň umožňují kompletní prefabrikaci saunové kabiny a snižují dobu nutnou k montáži. Po srovnání náročnosti zhotovení základů, s ohledem na navazující práce, vycházejí zemní vruty jako nejvýhonější řešení.

 

  • Přípojka vody

Připojením vody přímo do sauny- do podsvětleného vědra, jezírka či malé saunové fontány lze vytvořit opravdový ráj na zemi. Možnost průběžného doplňování tekutin, osvěžování či polévání kamen tak budete mít stále na dosah. Přípojka vody je vhodná také do odpočinkové místnosti ke sprše, nebo oplachového vědra.

  • Přípojka ke kanalizaci

Při mytí sauny, polévání kamen a užívání sauny může vzniknout větší množství znečištěné vody. Z toho důvodu je vhodné napojit zahradní saunu přímo na kanalizaci. V případě sprchy, ochlazovací kádě nebo oplachového vědra v odpočinkové místnosti  je přípojka ke kanalizaci nutností.

  • Elektroinstalace

V případě instalace kamen elektrických  je ve většině případů nutné zavedení silové elektřiny 380V s minimálním průřezem vodiče 5 x 2,5 mm². V případě kamen na dřevo postačí 230V/10A pro zapojení saunového světla a dalšího vybavení. Pro stanovení příkonu kamen a odpovídajícího vodiče můžete využít následující tabulku.

Objem sauny (m³) Příkon kamen (W) Napětí (V) Průřez vodiče (mm²) Jištění Proudový chránič
3-4 3kW 230V 3x2,5 1x16A 30mA
5-7 6kW 380V 5x2,5 3x16A 30mA
8-11 9kW 380V 5x2,5/4 3x20A 30mA
12-15 12kW 380V 5x4 3x25A 30mA

 

V případě zájmu o práce související s přípravou Vašeho prostotu nás neváhejte kontaktovat.

 

    Potřebuji poradit se stavební připraveností