Stavební připravenost

Domácí sauna

  • Podklad sauny

Ideální nášlapnou vrstvou je protiskluzová keramická dlažba. Podklad může být rovný nebo se spádem směrem ke dveřím. Pokud je Váš prostor rovný založíme saunu přímo na stávajícím podkladu. V případě spádu je nutno prostor nejdříve vyrovnat vybudováním vodorovného soklu, výšky 50- 100 mm, po obvodu sauny. Sokl zamezí vzlínání vlhkosti do konstrukce sauny a zajistí jednodušší údržbu.

  • Cirkulace vzduchu

Z důvodu správné cirkulace čerstvého vzduchu musí každá sauna obsahovat  2 ventilační průduchy. První tzv. přisávací pod saunovým topidlem. Druhý, odvětrávací umístěný na stropě úhlopříčně od otvoru přisávacího. V případě, že je prostor pro budoucí saunu obestavěn stěnami ze všech stran, budou před samotnou realizací vytvořeny prostupy stěmani, každý o průměru 100 mm. V případě sauny neobestavěné, nebo obestavěné jen částečně, jsou průduchy součástí stěny dodané sauny.

  • Elektroinstalace

Přívodní kabel o délce 5m musí být vyveden za prostorem budoucí sauny, ve výšce  2,2 m nad úrovní podlahy. Přívodní kabel musí být osazen odpovídajícím proudovým chráničem a jističem viz tabulka níže. Před samotnou realizací zkontrolujeme zda je vše správně připraveno a odpovídá normám.

Objem sauny (m3) Příkon kamen (W) Napětí (V) Průřez vodiče (mm2) Jištění Proudový chránič
3-4 3kW 230V 3×2,5 1x16A 30mA
5-7 6kW 380V 5×2,5 3x16A 30mA
8-11 9kW 380V 5×2,5/4 3x20A 30mA
12-15 12kW 380V 5×4 3x25A 30mA

 

Venkovní sauna

  • Podklad sauny
  1. Ideálním podkladem, který usnadní a urychlí montáž sauny je tepelně izolovaná základová deska se základy sahajícími do nezámrzné hloubky min 80 cm . Deska musí být opatřena obvodovým soklem o výšce 5-10 cm. Sokl bude sloužit jako základ pro osazení sauny . Samotná základová deska by měla sahat rovněž 5-10 cm nad okolní terén
  2. Alternativním řešením je založení sauny na betonových patkách, sahajících do nezámrzné hloubky. Toto řešení umožňuje osazení kompletní prefabrikaci sauny a její osazení jeřábem.
  3. Třetí variantou je založení sauny na zemních vrutech, které velmi urychlují proces budování základů. Zároveň umožňují kompletní prefabrikaci saunové kabiny snižují dobu nutnou k montáži. Po srovnání náročnosti zhotovení a doby budování v souvislosti s navazujícími pracemi vycházejí zemní vruty jako nejlepší řešení.

 

  • Přípojka vody

Připojením vody přímo do sauny- do podsvětleného vědra, jezírka či malé saunové fontány lze vytvořit opravdový ráj na zemi. Možnost průběžného doplňování tekutin, osvěžování či polévání kamen tak budete mít stále na dosah.

  • Přípojka ke kanalizaci

Při mytí sauny, polévání kamen a užívání sauny může vzniknout větší množství znečištěné vody. Z toho důvodu je vhodné napojit zahradní saunu přímo na kanalizaci.

  • Elektroinstalace

V případě instalace kamen elektrických  je ve většině případů nutné zavedení silové elektřiny 380V s minimálním průřezem vodiče 5 x 2,5 mm². V případě kamen na dřevo postačí 230V/10A pro zapojení saunového světla a dalšího vybavení. Pro stanovení příkonu kamen a odpovídajícího vodiče můžete využít následující tabulku.

Objem sauny (m³) Příkon kamen (W) Napětí (V) Průřez vodiče (mm²) Jištění Proudový chránič
3-4 3kW 230V 3x2,5 1x16A 30mA
5-7 6kW 380V 5x2,5 3x16A 30mA
8-11 9kW 380V 5x2,5/4 3x20A 30mA
12-15 12kW 380V 5x4 3x25A 30mA

 

V případě zájmu o práce související s přípravou Vašeho prostotu  nás neváhejte kontaktovat.

 

Nezávazná poptávka        Sjednat schůzku